Pro děti a školy

K různým dětským událostem, jako je ,,Den dětí“ ,,Mikulášská besídka“ ,,Maškarní rej“ a pod. zajistíme animační program s živou hudbou.
Pro ZŠ je v nabídce beseda o životě domorodců v africké Keni. Pořad obsahuje celovečerní filmové hrané dokumenty a výstavu dovezených originálních předmětů. Téma: přírodopis – zeměpis – dějepis

dav
dav